Dancehall Riddims

SUN SCREEN RIDDIM – J-YAAD MUZIK PRODUCTION – 2021

Sun Screen Riddim
SUN SCREEN RIDDIM – J-YAAD MUZIK PRODUCTION – 2021
Tracklist
Anju Luv – Whine On It
Bally Don – Drink & Wild Out
David Chang – Nah Go Home
Day1 Star – Rave (feat Anju Luv)
J-Asha – Till Day Light
ZOMBI – Jump Out Clean
J-Yaad Muzik – Sun Screen Riddim